(รหัสสินค้า : 071143) ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง แบบมีวาล์วศร มีไส้ศร

(รหัสสินค้า : 071143) ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง แบบมีวาล์วศร มีไส้ศร

48 บาท

(KSPN-071-11-121) (11-ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง)
ขนาด 2 หุน (1/4×1/4)
(เกลียวแฟร์นัทตัวผู้ x เกลียวประปาตัวผู้)
1/4″UNF x 1/4″เกลียวแป๊บ(NPTF)
(มีวาล์วศร+ไส้ศร ฝั่งเกลียวแฟร์นัท)

48 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-071-11-121) (11-ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง)
ขนาด 2 หุน (1/4×1/4)
(เกลียวแฟร์นัทตัวผู้ x เกลียวประปาตัวผู้)
1/4″UNF x 1/4″เกลียวแป๊บ(NPTF)
(มีวาล์วศร+ไส้ศร ฝั่งเกลียวแฟร์นัท)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน