(รหัสสินค้า : 071144) ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง แบบมีวาล์วศร ไม่มีไส้ศร

(รหัสสินค้า : 071144) ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง แบบมีวาล์วศร ไม่มีไส้ศร

43 บาท

(KSPN-071-11-122) (11-ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง)
ขนาด 2 หุน (1/4×1/4)
(เกลียวแฟร์นัทตัวผู้ x เกลียวประปาตัวผู้)
1/4″UNF x 1/4″เกลียวแป๊บ(NPTF)
(มีวาล์วศร ฝั่งเกลียวแฟร์นัท แบบไม่มีไส้ศร)
Placeholder

43 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-071-11-122) (11-ฮาฟ ยูเนี่ยนทองเหลือง)
ขนาด 2 หุน (1/4×1/4)
(เกลียวแฟร์นัทตัวผู้ x เกลียวประปาตัวผู้)
1/4″UNF x 1/4″เกลียวแป๊บ(NPTF)
(มีวาล์วศร ฝั่งเกลียวแฟร์นัท แบบไม่มีไส้ศร)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน