(รหัสสินค้า : 073459) โฟมหุ้มท่อ สีเทา ขนาด 1-5/8 (42-20 mm)

(รหัสสินค้า : 073459) โฟมหุ้มท่อ สีเทา ขนาด 1-5/8 (42-20 mm)

229 บาท

(KSPN-073-41-999) (41-แบบเส้น โฟมเทา หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 ขนาดรู 1-5/8 (1 นิ้ว 5 หุน)
ยาว 2 M (34158)

Placeholder

229 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-41-999) (41-แบบเส้น โฟมเทา หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 ขนาดรู 1-5/8 (1 นิ้ว 5 หุน)
ยาว 2 M (34158)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น