(รหัสสินค้า : 073460) โฟมหุ้มท่อ สีเทา ขนาด 1/4 (8-10 mm)

(รหัสสินค้า : 073460) โฟมหุ้มท่อ สีเทา ขนาด 1/4 (8-10 mm)

29 บาท

(KSPN-073-41-100) (41-แบบเส้น โฟมเทา หนา 3/8 นิ้ว)
หนา 3/8 ขนาดรู 1/4 (2 หุน)
ยาว 2 M (3814)
Placeholder

29 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-41-100) (41-แบบเส้น โฟมเทา หนา 3/8 นิ้ว)
หนา 3/8 ขนาดรู 1/4 (2 หุน)
ยาว 2 M (3814)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น