(รหัสสินค้า : 074095) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย PREVALANCE

(รหัสสินค้า : 074095) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย PREVALANCE

650 บาท

(KSPN-074-01-104) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น RT06 (DIGI ECONO)
(เทอร์โมรูม+กล่องคอลโทรล)

650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-104) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น RT06 (DIGI ECONO)
(เทอร์โมรูม+กล่องคอลโทรล)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด