(รหัสสินค้า : 074098) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย JOHNSON CONTROLS

(รหัสสินค้า : 074098) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย JOHNSON CONTROLS

6,995 บาท

(KSPN-074-02-404) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น PI-04

6,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-404) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น PI-04
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน