(รหัสสินค้า : 074099) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONIC

(รหัสสินค้า : 074099) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONIC

845 บาท

(KSPN-074-02-304) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น Digital Room Thermostat II
(รุ่น ดิจิตอล 2) (กล่องสีขาว)
(P/N : DG-03-220,CL,N/SWP,ENG)

845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-304) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น Digital Room Thermostat II
(รุ่น ดิจิตอล 2) (กล่องสีขาว)
(P/N : DG-03-220,CL,N/SWP,ENG)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน