(รหัสสินค้า : 074101) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS (12V)

(รหัสสินค้า : 074101) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS (12V)

1,365 บาท

(KSPN-074-01-322) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-04  แบบ 12V
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล) ไม่รวมตัวยิงรีโมท

1,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-322) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-04  แบบ 12V
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล) ไม่รวมตัวยิงรีโมท
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน