(รหัสสินค้า : 078020) ลวดเงินเชื่อม 2% HARRIS แบบแบน (1 ก.ก. / ถุง)

(รหัสสินค้า : 078020) ลวดเงินเชื่อม 2% HARRIS แบบแบน (1 ก.ก. / ถุง)

2,145 บาท

(KSPN-078-01-105A) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

2,145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-105A) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กก.