(รหัสสินค้า : 078023) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS แบบกลม / เส้น

(รหัสสินค้า : 078023) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS แบบกลม / เส้น

625 บาท

(KSPN-078-01-142) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน  ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-142) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน  ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน