(รหัสสินค้า : 086038) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

(รหัสสินค้า : 086038) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

595 บาท

(KSPN-086-03-106) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 23 นิ้ว
(สูง 712 mm X กว้าง 690 mm)
(AFGSR-010423-00TN)
Placeholder

595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-086-03-106) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 23 นิ้ว
(สูง 712 mm X กว้าง 690 mm)
(AFGSR-010423-00TN)
KSPN

KSPN-086-03-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน