(รหัสสินค้า : 086043) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

(รหัสสินค้า : 086043) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

255 บาท

(KSPN-086-03-101) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 14 นิ้ว
(สูง 450 mm X กว้าง 377 mm)
(PFGSR-010414-00TN)
Placeholder

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-086-03-101) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 14 นิ้ว
(สูง 450 mm X กว้าง 377 mm)
(PFGSR-010414-00TN)
KSPN

KSPN-086-03-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน