(รหัสสินค้า : 086044) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

(รหัสสินค้า : 086044) ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง

420 บาท

(KSPN-086-03-105) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 20 นิ้ว (S)
(สูง 540 mm X กว้าง 600 mm)
(AFGSR-020420-00TN)
Placeholder

420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-086-03-105) (03-ตะแกรงเปลี่ยนทิศทางลม คอนเดนซิ่ง)
ขนาด 20 นิ้ว (S)
(สูง 540 mm X กว้าง 600 mm)
(AFGSR-020420-00TN)
KSPN

KSPN-086-03-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน