(รหัสสินค้า : 092035) แฟนคอยล์ UNI-MASTER (ไม่รวมรีโมท)

(รหัสสินค้า : 092035) แฟนคอยล์ UNI-MASTER (ไม่รวมรีโมท)

7,625 บาท

(KSPN-092-02-403) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FUC-800   แบบเทอร์โมรูมมีสาย
แบบตั้ง/แขวน  ขนาด 25000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(ไม่รวมรีโมท)

7,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-403) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FUC-800   แบบเทอร์โมรูมมีสาย
แบบตั้ง/แขวน  ขนาด 25000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(ไม่รวมรีโมท)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด