(รหัสสินค้า : 092048) แฟนคอยล์ UNI-MASTER (ไม่รวมรีโมท)

(รหัสสินค้า : 092048) แฟนคอยล์ UNI-MASTER (ไม่รวมรีโมท)

9,995 บาท

(KSPN-092-02-404) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FUC-1200   แบบเทอร์โมรูมมีสาย
แบบตั้ง/แขวน  ขนาด 35000-38000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(ไม่รวมรีโมท)

9,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-404) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FUC-1200   แบบเทอร์โมรูมมีสาย
แบบตั้ง/แขวน  ขนาด 35000-38000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(ไม่รวมรีโมท)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด