(รหัสสินค้า : 094007) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 19 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 094007) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 19 นิ้ว

130 บาท

(KSPN-094-01-102A) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 19.5 นิ้ว ขนาดรูยึด 19 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม
Placeholder

130 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-094-01-102A) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 19.5 นิ้ว ขนาดรูยึด 19 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน