(รหัสสินค้า : 099216) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (เฉพาะหัว)

(รหัสสินค้า : 099216) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (เฉพาะหัว)

3,695 บาท

(KSPN-099-44-103) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3347
รุ่น TES 12
(เฉพาะหัว ไม่รวมบอดี้ ไม่รวมไส้)(หัว element)

3,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-44-103) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3347
รุ่น TES 12
(เฉพาะหัว ไม่รวมบอดี้ ไม่รวมไส้)(หัว element)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน