(รหัสสินค้า : 099217) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099217) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

4,595 บาท

(KSPN-99)
รุ่น TE 5
สำหรับน้ำยา R-404 , R-507

4,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99)
รุ่น TE 5
สำหรับน้ำยา R-404 , R-507
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว