(รหัสสินค้า : 099218) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว (Element) DANFOSS (เฉพาะหัว)

(รหัสสินค้า : 099218) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว (Element) DANFOSS (เฉพาะหัว)

1,995 บาท

(KSPN-099-44-111) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TES 5
แบบแคปทิ้ว ยาว 3M
Code : 067B3342
(เฉพาะหัว ไม่รวมบอดี้ ไม่รวมไส้)(หัว element)

1,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-44-111) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TES 5
แบบแคปทิ้ว ยาว 3M
Code : 067B3342
(เฉพาะหัว ไม่รวมบอดี้ ไม่รวมไส้)(หัว element)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว