(รหัสสินค้า : 099220) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099220) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

3,295 บาท

(KSPN-099-41-703A) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TGE 11 TR
Code : 067N3340

3,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-41-703A) (41-เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
รุ่น TGE 11 TR
Code : 067N3340
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน