(รหัสสินค้า : 099234) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 37 ตัน

(รหัสสินค้า : 099234) เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON ขนาด 37 ตัน

3,535 บาท

(KSPN-099-24-105) (24-EMERSON รุุ่น TX7)
Model : TX7-Z18
(IN 7/8 ODF , OUT 1-1/8 ODF)
สำหรับน้ำยา R-410

3,535 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-24-105) (24-EMERSON รุุ่น TX7)
Model : TX7-Z18
(IN 7/8 ODF , OUT 1-1/8 ODF)
สำหรับน้ำยา R-410
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน