(รหัสสินค้า : 101041) ไฮ เพรสเชอร์ สวิทซ์ น้ำยา R-22 XIAN CHUANG

(รหัสสินค้า : 101041) ไฮ เพรสเชอร์ สวิทซ์ น้ำยา R-22 XIAN CHUANG

198 บาท

(KSPN-101-01-412) (01-ไฮ เพรสเชอร์ R-22)
Model : PC-050-350R250R
(Cut Off 350 PSI / On 250 PSI)
สายยาว 50 นิ้ว
(Reset แบบ Auto) (Hi Pressure Switch)

198 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-01-412) (01-ไฮ เพรสเชอร์ R-22)
Model : PC-050-350R250R
(Cut Off 350 PSI / On 250 PSI)
สายยาว 50 นิ้ว
(Reset แบบ Auto) (Hi Pressure Switch)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน