(รหัสสินค้า : 101055) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101055) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

1,135 บาท

(KSPN-101-05-301A) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
รุ่น KP35
Code : 060-1133(91)
(Hi – Low Pressure Switch)

1,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-05-301A) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
รุ่น KP35
Code : 060-1133(91)
(Hi – Low Pressure Switch)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด