(รหัสสินค้า : 101058) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101058) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

1,440 บาท

(KSPN-101-05-308) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
รุ่น KP15
Code : 060-1154
(Reset แบบ Auto/Manual)
(-0.2 to 7.5 bar / 8 to 32 bar)
(Hi – Low Pressure Switch)

1,440 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-05-308) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
รุ่น KP15
Code : 060-1154
(Reset แบบ Auto/Manual)
(-0.2 to 7.5 bar / 8 to 32 bar)
(Hi – Low Pressure Switch)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน