(รหัสสินค้า : 101061) Pressure Regulator DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101061) Pressure Regulator DANFOSS

7,095 บาท

(KSPN-101-06-103) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 12 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ เชื่อม
Code : 034L0143

7,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-06-103) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 12 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ เชื่อม
Code : 034L0143
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน