(รหัสสินค้า : 101062) Pressure Regulator DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101062) Pressure Regulator DANFOSS

7,125 บาท

(KSPN-101-06-104) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 15 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบ เชื่อม
Code : 034L0147

7,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-06-104) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 15 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบ เชื่อม
Code : 034L0147
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน