(รหัสสินค้า : 101063) Pressure Regulator DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101063) Pressure Regulator DANFOSS

7,785 บาท

(KSPN-101-06-105) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 22 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 7 หุน (7/8) แบบ เชื่อม
Code : 034L0144

7,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-06-105) (06-Pressure Regulator)
Model : KVC 22 (Hotgrass Bypass)
ขนาด 7 หุน (7/8) แบบ เชื่อม
Code : 034L0144
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน