(รหัสสินค้า : 101088) โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 101088) โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ DANFOSS

2,775 บาท

(KSPN-101-03-307) (03-โล เพรสเชอร์ R-22)
รุ่น KPI 35
Code : 060-1217
(-0.2 to 8 bar)
(Low Pressure Switch)

2,775 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-03-307) (03-โล เพรสเชอร์ R-22)
รุ่น KPI 35
Code : 060-1217
(-0.2 to 8 bar)
(Low Pressure Switch)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน