(รหัสสินค้า : 104041) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON (A-AZ)

(รหัสสินค้า : 104041) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON (A-AZ)

2,265 บาท

(KSPN-104-02-201) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-SZ 5127
ขนาดท่อเข้าออก 7 หุน (7/8)
สำหรับ R-22, R-134a, R-404a, R-507, R-410a

2,265 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-02-201) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-SZ 5127
ขนาดท่อเข้าออก 7 หุน (7/8)
สำหรับ R-22, R-134a, R-404a, R-507, R-410a
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว