(รหัสสินค้า : 104043) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON (A-AZ)

(รหัสสินค้า : 104043) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON (A-AZ)

2,575 บาท

(KSPN-104-02-204) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-SZ 61411
ขนาดท่อเข้าออก 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)
สำหรับ R-22, R-134a, R-404a, R-507, R-410a

2,575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-02-204) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-SZ 61411
ขนาดท่อเข้าออก 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)
สำหรับ R-22, R-134a, R-404a, R-507, R-410a
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว