(รหัสสินค้า : 105025) ชุดควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ CAREL

(รหัสสินค้า : 105025) ชุดควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ CAREL

3,975 บาท

(KSPN-105-01-602) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น IR33V7HR20
Placeholder

3,975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-602) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น IR33V7HR20
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด