(รหัสสินค้า : 105026) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

(รหัสสินค้า : 105026) ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น DIXELL

8,995 บาท

(KSPN-105-01-131) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XLR170 (Cool Mate)
P/N : DKA-RMHFBPF500
220V  (NTC + RS + RTC)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)

8,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-105-01-131) (01-ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
รุ่น XLR170 (Cool Mate)
P/N : DKA-RMHFBPF500
220V  (NTC + RS + RTC)
(ไม่รวม เซ็นเซอร์, หัววัดอุณหภูมิ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด