(รหัสสินค้า : 107010) พัดลมห้องเย็น EBM (ebmpapst)

(รหัสสินค้า : 107010) พัดลมห้องเย็น EBM (ebmpapst)

7,135 บาท

(KSPN-107-06-101) (06-พัดลมห้องเย็น)
Model : S4E350-AN19-81
ขนาด 350 mm (14 นิ้ว)
230V  0.70/0.88A  158/200W

7,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-107-06-101) (06-พัดลมห้องเย็น)
Model : S4E350-AN19-81
ขนาด 350 mm (14 นิ้ว)
230V  0.70/0.88A  158/200W
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด