รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

10,180 บาท

(KSPN-103-D1-260) (D1-DAIKIN)
รุ่น RZF42CY2
P/N : 4020362

10,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-260) (D1-DAIKIN)
รุ่น RZF42CY2
P/N : 4020362
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง