รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

8,750 บาท

(KSPN-103-D1-300) (D1-DAIKIN)
รุ่น R48NUY2S
P/N : 1731150

8,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-300) (D1-DAIKIN)
รุ่น R48NUY2S
P/N : 1731150
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง