รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง DAIKIN

22,195 บาท

(KSPN-103-D1-301) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S
P/N : 4013642

22,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-301) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S
P/N : 4013642
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง