(รหัสสินค้า : 075009) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง MZ 12 ขนาด 12000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075009) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง MZ 12 ขนาด 12000 บีทียู

1,590 บาท

(KSPN-075-12-101) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง รุ่น 12R)
(สำหรับโครงคอนเดนซิ่ง รุ่น MZ 12) (แบบ 1 ใบพัด)
(22×27.75x14F)

Placeholder

1,590 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-12-101) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง รุ่น 12R)
(สำหรับโครงคอนเดนซิ่ง รุ่น MZ 12) (แบบ 1 ใบพัด)
(22×27.75x14F)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง