(รหัสสินค้า : 075091) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง MZ 77 (SAB 77-2)

(รหัสสินค้า : 075091) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง MZ 77 (SAB 77-2)

7,536 บาท

(KSPN-075-12-109) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง แบบ 2 ใบพัด)
สำหรับแอร์ขนาด 77000 บีทียู

Placeholder

7,536 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-12-109) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง แบบ 2 ใบพัด)
สำหรับแอร์ขนาด 77000 บีทียู

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง