รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง PANASONIC

รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง PANASONIC

2,795 บาท

(KSPN-103-P1-168) (P1-PANASONIC)
รุ่น CU-KU9TKT
P/N : ACXB32C08820

2,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-168) (P1-PANASONIC)
รุ่น CU-KU9TKT
P/N : ACXB32C08820
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง