(รหัสสินค้า : 075101) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง YY 60

(รหัสสินค้า : 075101) รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง YY 60

7,345 บาท

(KSPN-075-12-107) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง รุ่น SAB 44S)
(รุ่น SAB 56S , SAB 60S)
(แบบ 2 ใบพัด) สำหรับแอร์ขนาด 44000-60000 บีทียู

Placeholder

7,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-12-107) (12-รังผึ้ง คอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศ)
(สำหรับคอนเดนซิ่ง รุ่น SAB 44S)
(รุ่น SAB 56S , SAB 60S)
(แบบ 2 ใบพัด) สำหรับแอร์ขนาด 44000-60000 บีทียู

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง