(รหัสสินค้า : 075024) รังผึ้ง คอยล์ร้อน ตู้แช่ อลูมิเนียม แบบ 3 แถว

(รหัสสินค้า : 075024) รังผึ้ง คอยล์ร้อน ตู้แช่ อลูมิเนียม แบบ 3 แถว

1,195 บาท

(KSPN-075-01-102) (01-รังผึ้ง คอยล์ร้อน ตู้แช่)
แผ่นหลัง กว้าง 31.5 cm สูง 46 cm
สูง 12 cm (อลูมิเนียม 7.5 cm+พลาสติก 4.5 cm)

Placeholder

1,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-01-102) (01-รังผึ้ง คอยล์ร้อน ตู้แช่)
แผ่นหลัง กว้าง 31.5 cm สูง 46 cm
สูง 12 cm (อลูมิเนียม 7.5 cm+พลาสติก 4.5 cm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง