(รหัสสินค้า : 075021) รังผึ้ง คอยล์เย็น ตู้แช่ อลูมิเนียม

(รหัสสินค้า : 075021) รังผึ้ง คอยล์เย็น ตู้แช่ อลูมิเนียม

1,555 บาท

(KSPN-075-02-151) (02-รังผึ้ง คอยลเย็น ตู้แช่)
หน้ากว้าง 4 นิ้ว X ยาว 25 นิ้ว X หนา 4R (3.5 นิ้ว)
(ความหนาแบบ 4 แถว)(4R)
(แบบมีปีก สีฟ้า)
Placeholder

1,555 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-02-151) (02-รังผึ้ง คอยลเย็น ตู้แช่)
หน้ากว้าง 4 นิ้ว X ยาว 25 นิ้ว X หนา 4R (3.5 นิ้ว)
(ความหนาแบบ 4 แถว)(4R)
(แบบมีปีก สีฟ้า)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง