(รหัสสินค้า : 075030) รังผึ้ง คอยล์เย็น ตู้แช่ อลูมิเนียม THAN

(รหัสสินค้า : 075030) รังผึ้ง คอยล์เย็น ตู้แช่ อลูมิเนียม THAN

2,315 บาท

(KSPN-075-02-161) (02-รังผึ้ง คอยลเย็น ตู้แช่)
หน้ากว้าง 4 นิ้ว X ยาว 30 นิ้ว X หนา 4R (3.5 นิ้ว)
(ความหนาแบบ 4 แถว)(4R)
รุ่น ALT-12043043
(แบบมีปีก สีฟ้า)
Placeholder

2,315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-02-161) (02-รังผึ้ง คอยลเย็น ตู้แช่)
หน้ากว้าง 4 นิ้ว X ยาว 30 นิ้ว X หนา 4R (3.5 นิ้ว)
(ความหนาแบบ 4 แถว)(4R)
รุ่น ALT-12043043
(แบบมีปีก สีฟ้า)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด