รังผึ้ง แฟนคอยล์ วอล์ไทป์ SAIJO DENKI

รังผึ้ง แฟนคอยล์ วอล์ไทป์ SAIJO DENKI

6,995 บาท

(KSPN-103-S1-121) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SJ-W12B-D-ETGP1
P/N : 6SP301ASHE035

6,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-121) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SJ-W12B-D-ETGP1
P/N : 6SP301ASHE035
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง