(รหัสสินค้า : 075046) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1600 ขนาด 44000-48000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075046) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1600 ขนาด 44000-48000 บีทียู

3,840 บาท

(KSPN-075-11-501) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว

Placeholder

3,840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-501) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง