(รหัสสินค้า : 075006) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AKC 400 ขนาด 12500 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075006) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AKC 400 ขนาด 12500 บีทียู

1,175 บาท

(KSPN-075-11-102) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 400 รุ่นเก่า
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 30.5 นิ้ว หนา 2 นิ้ว (2R)

Placeholder

1,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-102) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 400 รุ่นเก่า
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 30.5 นิ้ว หนา 2 นิ้ว (2R)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง