(รหัสสินค้า : 075007) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AKC 800 ขนาด 25000-28000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075007) รังผึ้ง แฟนคอยล์ AKC 800 ขนาด 25000-28000 บีทียู

2,620 บาท

(KSPN-075-11-302) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 800 รุ่นเก่า
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว หนา 3R

Placeholder

2,620 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-302) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 800 รุ่นเก่า
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว หนา 3R

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง