รังผึ้ง แฟนคอยล์ CARRIER

รังผึ้ง แฟนคอยล์ CARRIER

10,645 บาท

(KSPN-103-C3-618) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT016X-10
P/N : CARR-0430-006-149

10,645 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-618) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT016X-10
P/N : CARR-0430-006-149
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง