รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

5,630 บาท

(KSPN-103-D1-227) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHA24BV2S
P/N : 4018183

5,630 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-227) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHA24BV2S
P/N : 4018183
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง