รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

14,590 บาท

(KSPN-103-D1-256) (D1-DAIKIN)
รุ่น FCRN36FXV1S
P/N : 4019833

14,590 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-256) (D1-DAIKIN)
รุ่น FCRN36FXV1S
P/N : 4019833
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง